Language-Barriers-Refugees

Flygtningenes sprogbarrierer i værtslandene

Det er en udfordring for folkesundheden at yde effektiv sundhedspleje til flygtninge og migranter i værtslandene. Kombineret med de andre hindringer kan kommunikationsvanskelighederne i alvorlig grad hæmme flygtninges og indvandreres adgang til sundhedsydelser. Selvom der gøres en betydelig indsats for at overvinde kommunikationsbarriererne, er der stadig mange problemer. En ny rapport fra Health Evidence Network…

Language-Barriers-Refugees

Τα εμπόδια της γλώσσας των προσφύγων στη γλώσσα φιλοξενίας

Η παροχή αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης στους πληθυσμούς των προσφύγων και των μεταναστών στις χώρες φιλοξενίας, αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εμπόδια που αντιμετωπίζονται, η δυσκολία στην επικοινωνία μπορεί να παρεμποδίσει σοβαρά την πρόσβαση των προσφύγων και των μεταναστών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ γίνεται σημαντική προσπάθεια για την…

Language-Barriers-Refugees

The language barriers of refugees in the host countries

Providing effective health care to refugee and migrant populations in host countries is a critical public health challenge. Combined with the other obstacles and barriers encountered, the difficulty in communication can seriously hamper access for refugees and immigrants to health-care services. While significant efforts are being made to overcome communication barriers, many problems remain. A…