Vores projekt

Projektet har som formål at styrke faguddannede og frivillige i deres arbejde med med flygtninge/immigrantbaggrund.

Projektets intention er at styrke den gode omsorgs praksis i arbejdet med flygtning, asylansøgere og immigranter på alle områder.

Projektet er primært rettet mod personale og frivillige, der arbejder i lokaleområder med både børn, voksne og ældre-
Projektet vil også have interesse for forskellige organisationer inklusiv frivillige organisationer på disse områder.

De fleste projekter der allerede findes indenfor dette emne felt, arbejder med flygtninge i modtagelses områder.
SCORE projektet ønsker at bidrage med viden, input og uddannelse til de lokale indsatser der retter sig mod de problemer der knytter sig til at have flygtninge/immigrant baggrund .

Det er SCORE projektets tilgang, at der bør arbejdes ud fra en behovsmæssig tilgang, at man tager afsæt i det enkelte menneskes behov, snarere end at se udfordringerne som et spørgsmål om rettigheder og krav.

 

Vores mål
1st Output
2nd Output
3rd Output
4th Output
5th Output
Co-creation (part of Living Lab); curriculum, competences, learning outcomes for modular courses; experience of training community and health workers working with refugees
Create training course for teachers/trainers, Implementation and Evaluation – Learning Recourses and Learning Outcomes
“How to work with refugees” - Design, development and testing of workshop and e-learning
Implementation and evaluation of community and health workers training - Practice with refugees for trained community and health workers
Vores målgruppe
 • Sundhedspersonale
 • øvrige offentligt ansatte
 • Flygtninge
 • Studerende
 • VET institutioner
 • Lærere i erhvervsuddannelse
 • Øvrige interesserede
 • Velgørenhedsorganisationer – NGO’er
 • Frivillige
 • Kommuner
 • Europæiske samarbejdspartnere
 • Politikere

Er du klar til kompetenceudvkikling?

Uddannelseforløbet gennemføres online.

Vores hold
Grækenland
Spanien
Danmark
null

SOSU Ostjylland

Italien
Vores nyheder