Language-Barriers-Refugees

Flygtningenes sprogbarrierer i værtslandene

Det er en udfordring for folkesundheden at yde effektiv sundhedspleje til flygtninge og migranter i værtslandene. Kombineret med de andre hindringer kan kommunikationsvanskelighederne i alvorlig grad hæmme flygtninges og indvandreres adgang til sundhedsydelser. Selvom der gøres en betydelig indsats for at overvinde kommunikationsbarriererne, er der stadig mange problemer. En ny rapport fra Health Evidence Network…

National-Migration-Day

18. december, Nationale Indvandrer Dag

Selvom der er perioder med intense udbrud af menneskelig tværnational bevægelse, er migration ikke noget nyt. I menneskets historie, er der perioder, hvor folk forlader deres eget land for at søge et bedre liv. I dag har både årsager og migrationsforhold ændret sig! Disse ændringer skaber store udfordringer, men også muligheder. Behovet for en koordineret…

migration-issue-greece

Migrationsspørgsmålet i Grækenland

Migrationsspørgsmålet i Grækenland Balkanregionen, især Grækenland, er under stort pres på grund af migrationsstrømmene, da tilstrømningen fra nabolandene er stigende. Antallet af ankomster hver uge stiger, og flere og flere mennesker føjes til de tusindvis af indvandrere, der allerede er på øerne og fastlandet. På øerne i Det Ægæiske Hav er, Lesbos, Chios, Samos, Kos…

join-staff-training

Joint Staff Training in Perugia

On 26-27-28 June, the transnational training program for the executives of the European Project S.CO.R.E (ERASMUS+, KA2) will be held in Perugia, Italy. S.CO.R.E. is aimed at enhancing the skills of municipal and health professionals who work or work voluntarily in organizations serving refugees locally (refugees outside the country of entry and hot spots). Due to the…

chlildren_image

Immigrants in Europe

Immigrants in Europe The refugee problem is one of the most important phenomenon that causes problems and serious public health issues of the century. Due to many serious factors as poor economic conditions, lack of opportunities, discrimination, political oppression, war etc., many people are “pushed” away from their countries and migrate. Today, more than 65…

refugees_learning

Få mere at vide om SCORE

“SCORE – Udvikling af færdigheder hos sundhedspersonale, der arbejder med flygtninge” Score er et nyt Erasmus+ KA2-projekt, som startede i september 2017. Formålet med projektet er at styrke færdighederne hos fagfolk (kommunalt og sundhedspersonale), der er ansat eller arbejder frivilligt i organisationer, der betjener flygtninge lokalt (flygtninge uden for landets indtræden og hot spots). Med…