Το Έργο μας

Το Έργο αποτελεί μια καινοτόμο παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα των προσφύγων

Συνοπτικά το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για τη φροντίδα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου και των hot spots.

Αφορά, κυρίως, επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας και σε τοπικές αρχές παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες. Ενδιαφέρει, επιπλέον, οργανώσεις προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς επίσης εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προσφύγων.

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου είναι πολύ καινοτόμος, καθώς η πλειοψηφία των Έργων που υλοποιούνται στοχεύουν σε περιοχές πρώτης εισόδου!

Το Έργο θα συμβάλει, επίσης, θετικά στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, σ’ ότι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων. Οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, θεωρώντας το άτομο ως μια ξεχωριστή οντότητα και εκτιμώντας πλήρως τις προσωπικές ανάγκες του, αντί να τους αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο.

Τα παραδοτέα μας
1ο Παραδοτέο
2ο Παραδοτέο
3ο Παραδοτέο
4ο Παραδοτέο
5ο Παραδοτέο
Έρευνα σχετικά με τις ανάγκες των προσφύγων που διαβιούν στις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των δημοτικών υπαλλήλων και των επαγγελματικών υγείας που εξυπηρετούν πρόσφυγες
Απο κοινού δημιουργία (co creation) μεταξύ όλων των εταίρων, του εκπαιδευτικού προγράμματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σ' ότι αφορά την εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήτων και επαγγελματικών υγείας που εξυπηρετούν πρόσφυγες
Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο Έργο. Υλοποιίηση και αξιολόγηση. Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακά αποτελέσματα.
"Πως να εργάζομαι με πρόσφυγες” - Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και της πλατφόρμας e-learning
Υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους δημοτικούς υπαλλήλους και τουε ςπαγγελματίες υγείας. Πρακτική εξάσκηση με πρόσφυγες
Η ομάδα στόχος
 • Επαγγελματίες υγείας
 • Δημοτικοί υπάλληλοι
 • Πρόσφυγες
 • Παιδιά
 • Φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ιδιώτες
 • Εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σωματεία – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Εθελοντές
 • Δήμοι
 • Ευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Φορείς χάραξης πολιτικής

Είστε έτοιμοι για την εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση σας θα υλοποιηθεί online. Σύντομα η πλατφόρμα εκπαίδευσης θα είναι έτοιμη!

2019/04/01 22:51:41
Η ομάδα μας
Ελλάδα
Ισπανία
Δανία
Ιταλία
Τα Νέα μας