Νέα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η p-consulting.gr διοργάνωσαν την 4η διακρατική συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο SCORE (Developing the Skills of Community and health workers working with Refugees). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της p-consulting.gr στην Πάτρα, στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2019.

Ο στόχος του Erasmus+ KA2 Έργου SCORE είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες.

 

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ο συντονιστής του Έργου παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί σε όλες τις χώρες των εταίρων. Η ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι κυρίως επαγγελματίες υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη ΜΚΟ, φοιτητές και εθελοντές. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και των επαγγελματιών υγείας στην προσέγγιση και στη συνεργασία με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς θα περιλαμβάνει 2 συναντήσεις με τη μέθοδο World Café, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.

Στην Ελλάδα το Έργο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι ο συντονιστής, και από την p-consulting.gr. Απαρτίζεται επίσης από το κολλέγιο SOSU της Δανίας, το κολλέγιο Centro San Viator και τον εξειδικευμένο φορέα αξιολόγησης Errotu της Ισπανίας, τον εκπαιδευτικό φορέα Forma Azione και τον φορέα που ασχολείται με πρόσφυγες Arci της Ιταλίας.

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 20 Ιανουαρίου 2020 και θα είναι διάρκειας 12 εβδομάδων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Δημοσίευση σχολίου