Διακρατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Διακρατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών του Ευρωπαϊκού Έργου S.CO.R.E. Στις 26-27-28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Perugia της Ιταλίας το διακρατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του Ευρωπαϊκού Έργου S.CO.R.E. (ERASMUS+, ΚΑ2).Το S.CO.R.E. έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων δημοτικών υπαλλήλων και επαγγελματιών υγείας που απασχολούνται ή εργάζονται εθελοντικά σε φορείς που εξυπηρετούν πρόσφυγες σε τοπικό επίπεδο…