Nyhedersmiling-kids

Ifølge WHO (World Health Organization) forlader mere end 68 millioner mennesker verden over deres hjem, på jagt efter bedre levevilkår. Risikoen for deres liv og helbred er særlig stor. En stor del af indvandrerne og flygtningene har grundlæggende et godt helbred når de forlader deres hjem. På grund af dramatiske rejse- eller levevilkår i værtslandene kan der dog være risiko for at blive syge.

Udfordringer i værtslandene

Håndteringen af flygtninge og asylansøgere har flere vanskeligheder. Især når de lever under hygiejniske forhold, som er utilstrækkelige. Det er særlig vigtigt at opretholde flygtningenes sundhed både for dem selv og for indbyggerne i værtslandet.

I betragtning af, at vi ikke nøjagtigt ved, hvor mange flygtninge der bor i hvert land, er behovene langt større i forhold til de forventede flygtninge i hvert land. Antallet af indvandrere og flygtninge er faktisk tre til fire gange højere end de anslåede.

Problemer i Grækenland

Problemerne i Grækenland er alvorlige, da landet modtager store migrationsstrømme. Med ankomsten af indvandrere og flygtninge støt stigende, er det en stor udfordring at yde lægehjælp til alle disse mennesker. Adgang til sundhed er en udfordring, enten på grund af manglende adgang til hospitaler eller på grund af sproglige og religiøse forskelle.

Problemerne begrænser sig naturligvis ikke kun til spørgsmålet om fysisk sundhed. Mental sundhed er også vigtig. Post Trauma Stress Lidelser, depression og isolation opstår på en meget høj frekvens blandt flygtninge og migranter.

Det europæiske projekt SCORE (Erasmus+ KA2), hvis mål er at skabe en innovativ ramme for uddannelse af fagfolk (og sundhedspersonale), der arbejder med flygtninge og indvandrere, har som sit primære mål at bidrage til at løse disse problemer.

Photo Source: https://www.parentmap.com

Τhis article was originally published by p-consulting.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment