Το Έργο μας

Το Έργο αποτελεί μια καινοτόμο παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα των προσφύγων

Συνοπτικά το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για τη φροντίδα προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου και των hot spots.

 

Αφορά, κυρίως, επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας και σε τοπικές αρχές παροχής υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες. Ενδιαφέρει, επιπλέον, οργανώσεις προσφύγων και αιτούντων άσυλο, καθώς επίσης εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προσφύγων>

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών σε περιοχές εκτός από αυτές της πρώτης εισόδου είναι πολύ καινοτόμος, καθώς η πλειοψηφία των Έργων που υλοποιούνται στοχεύουν σε περιοχές πρώτης εισόδου!

 

Το Έργο θα συμβάλει, επίσης, θετικά στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, σ’ ότι αφορά το ανθρωπιστικό πρόβλημα των προσφύγων. Οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, θεωρώντας το άτομο ως μια ξεχωριστή οντότητα και εκτιμώντας πλήρως τις προσωπικές ανάγκες του, αντί να τους αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο.

Τα παραδοτέα μας
1st Output
2nd Output
3rd Output
4th Output
5th Output
Research into the needs of refugees living in local communities and the needs and lack of skills of community and health workers working with refugees
Co-creation (part of Living Lab); curriculum, competences, learning outcomes for modular courses; experience of training community and health workers working with refugees
Create training course for teachers/trainers, Implementation and Evaluation – Learning Recourses and Learning Outcomes
“How to work with refugees” - Design, development and testing of workshop and e-learning
Implementation and evaluation of community and health workers training - Practice with refugees for trained community and health workers
Η ομάδα στόχος
 • Επαγγελματίες υγείας
 • Δημοτικοί υπάλληλοι
 • Πρόσφυγες
 • Παιδιά
 • Φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ιδιώτες
 • Σωματεία – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Εθελοντές
 • Δήμοι
 • Ευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Φορείς χάραξης πολιτικής

Είστε έτοιμοι για την εκπαίδευση;

Η ομάδα μας
Ελλάδα
Ισπανία
Δανία
Ιταλία
Τα Νέα μας